ESPAÇO PÚBLICO MOITA I E MOITA II. MOITA. 2017 (I) 2018 (II) . 5Ha (I) 2.8Ha (II) . CLIENTE - CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA